Historie Sboru dobrovolných hasičů Staré Prachatice:

15.července 1923 usedlo za jeden stůl několik místních občanů, které svolal zdejší rolník František Šíma, aby založili Sbor dobrovolný hasičů ve Starých Prachaticích . Ustavují krátce na to první výbor, volí starostu sboru, kterým se stává František Pluhař a velitele, kterým byl zvolen František Kott a další činovníky. Začátky nejsou lehké. Sbor je bez prostředků, obec sama chudá a tak jsou odkázáni sami na sebe. Pořádají sbírky, uzavírají půjčky a každý přikládá ruku k dílu pro rozkvět hasičského sboru. Pro výcvik bylo vybudováno hřiště „Pod Kamenem“, kde se konaly sekerkové cvičení. Sbor konal a zúčastňoval se Župních sjezdů, kde se sjížděly sbory z okolních vesnic a konali divadelní představení. Hasičský sbor začínal s ruční dvoupístovou lehkou stříkačkou. V průběhu roku byl doobjednán potřebný materiál pro výcvik, soutěže a požáry. Začátkem roku 1937 došla sboru objednaná stříkačka PS10 s příslušenstvím. V roce 1971 sbor dostal přívěsnou požární stříkačku PS12. V roce 1954 bylo založeno žákovské družstvo pod vedením René Mouna. 1961 budování vodní nádrže a byl schválen projekt na novou zbrojnici. Rozhodnuto postavit ji u rybníka. Stavba zbrojnice i nádrže byla dokončena v listopadu 1964. 5.dubna 1972 bylo založeno ve sboru první ženské družstvo pod vedením Josefa Nachlingera a Oldřicha Jaroslava.