Vznik:

Území Prachaticka bylo osídleno již v pravěku skupinkami zběračů a lovců a to přibližne v pozdním paleolitu a mezolitu(10-6 tisíciletí př.n.l.). Další důkazy osídlení, sekyrka, etážovitá nádoba a hrot kopí z knovízské kultury, jsou až z mladší doby bronzové a dále i z doby železné. Z doby římské a ze stěhování národů se zatím stal jediný nález, římská mince. Nejstarší středověké osídlení se podle dnešních poznatků nacházole právě v dnešních Starých Prachaticích a v Ostrově a to pravděbodobně v 9.-10. století. Nejspíše již v té době bylo svázáno s významnou obchodní trasou známou jako Zlatá stezka. Tato osada byla pod správou Vyšehradské kapituly a její význam rostl, čehož je důkazem stavba kamenného kostela(dnešní kostel sv. Petra a Pavla) na sklonku 11. nebo ve 12. století. Není vyloučeno, že se v jeho blízkosti nacházelo feudální sídlo jako centrum místní správy, pro vybírání cla, ale díky strategické poloze nejspíš i kvůli obraně tohoto místa. V průběhu 13. století nejspíše přestala vyhovovat poloha Prachatic a tak za účelem vystavění města v úplném slova smyslu bylo hledáno místo s lepšímy podmínkami. Po uskutečnění tohoto záměru ztratila osada na významnosti a v roce 1370 je uváděna již jako Staré Prachatice.

Počet obyvatel:

r.1585 - 62 obyv.
r.1836 - 138 obyv.
r.1848 - 139 obyv.
r.1868 - 144 obyv.
r.1900 - 123 obyv.
r.1930 - 110 obyv.
r.1950 - 89 obyv.
r.1961 - 95 obyv.
r.1970 - 95 obyv.
r.1980 - 76 obyv.
r.1991 - 79 obyv.
r.2004 - 98 obyv.

Historické fotografie:

Vojáci za druhé světové války ve Starých Prachaticích. (1942)
Vojáci za druhé světové války ve Starých Prachaticích. (1942) Staré Prachatice v roce 1936.
Staré Prachatice v roce 1936. Staré Prachatice v roce 1936.
Staré Prachatice v roce 1936. Svatba na Kovárně. (1935)
Svatba na Kovárně. (1935)